Kartografia cyfrowa

WebGIS

Fotografia lotnicza

Zdjęcia oraz filmy z drona: nieruchomości, działki, materiały promocyjne

Interaktywne Systemy Informacji Geograficznej, aplikacje mobilne 2D i 3D, przeglądarki danych przestrzennych oraz dynamiczne analizy, rozszerzona rzeczywistość

Redakcja map tematycznych, opracowania chmur punktów oraz danych wektorowych i rastrowych, wizualizacje 3D, analityka przestrzenna, inwentaryzacje i pozyskiwanie danych z terenu